Výklad karet - SandraObchodní podmínky

- - - - -


copyright © 2007- 2024
Websluzby.eu

Největší záhady světa - Prokletí?


V období honů na čarodějnice, které se udrželo v Evropě déle než tři století, byly umučeny a zavražděny tisíce lidí, většinou starých žen, pod záminkou že čarodějnickými praktikami způsobily újmu jiným lidem. Tento způsob legálních vražd měl podle průzkumů dr. Charlese Mackaye za následek masakr asi šesti set lidí ročně jenom v samotném Německu. Dalším důsledkem byl i vznik legendy o prokletí zámožné a vlivné rodiny vévody z Bedfordu.
Jeden z členů této rodiny byl prý nápomocen upálení staré ženy, která byla obviněna z čarodějnictví. Důkazy pocházely především od lidí, kteří měli vůči této ženě osobní výhrady. Jelikož její jedinou obranou bylo popírání nesmyslných obvinění a její jedinou nadějí milosrdenství bedfordského vévody, který však odmítl v její prospěch pohnout prstem, odcházela na hranici s hořkostí v srdci. Tam prý-když zapálili slámu, kterou byla obklopena-přivolávala na celou vévodovu rodinu násilnou smrt.
Někteří členové rodiny opravdu nepřirozenou smrtí zemřeli a zdá se, že jich bylo poměrně hodně, zvláště pak v tomto století.
V roce 1937 zemřela vévodkyně z Bedfordu na předávkování prášky na spaní. Matka vévody z Bedfordu se začala ve svých čtyřiašedesáti letech učit létat sportovním letadlem a všeobecně se jí přezdívalo Létající Vévodkyně. Když jí bylo jednasedmdesát, vydala se na jeden ze svých letů a do té doby ji už nikdo nikdy nespatřil.
Smrt samotného vévody, k níž došlo před několika lety, byla tak podivná, že okamžitě vyvolává vzpomínky na ,,čarodějnické prokletí. '' Jeho oblíbené hrdličky už několik dní obtěžoval jestřáb a vévoda se rozhodl, že ho zastřelí. Byl to vynikající lovec, a tak jednoho dne ráno nabil zbraň a vydal se na dravce. Jenže místo aby dravce ulovil, byl sám později nalezen mrtev.
Oficiální šetření ukázalo, že vévoda zřejmě upadl a sám se vlastní zbraní zastřelil-velice nepravděpodobná nehoda, uvážíme-li všechny okolnosti. Ale ať už byly důvody jakékoli, je to další násilná smrt, která byla připsána na seznam tragédií rodiny vévody z Bedfordu.
Ironií je, že jejich rodinné motto zní:
Co se má státi, stane se.
Don Antonio Feliz vlastnil osm tisíc akrů kvalitní kalifornské půdy, kterou získal při dělení bývalých mexických pozemků v roce 1775. Byl to velice úspěšný muž, jeden z nejzámožnějších Kaliforňanů své doby. Žil dlouho, ale ne vždy byl šťastný, ani v čase své smrti totiž neměl vlastní rodinu.
Feliz nedělal žádné tajnosti s tím, že si oblíbil svou neteř donnu Petranillu, která si byla jista, že zdědí většinu jeho rozsáhlého majetku. Ale v jediné závěti, která byla nalezena, se o ní don Feliz vůbec nezmínil. Vzhledem k tomu, že tato závěť byla jediné, na čem mohli porotci u soudu stavět, donna Petranilla nedostala nic než tučný účet za dlouhé soudní jednání. Křičela, že byla podvedena. Možná byla.
Ale u toho nezůstalo.
Donna Petranilla si svou hořkost hýčkala v srdci po dlouhá léta. Když v roce 1863 umírala, byla to již stará žena. Zvedla se tehdy na lokty a upřela svůj zrak na dona Antonia Coronella, muže, jenž zdědil ranč, na který si kdysi dělala naděje. Donna křičela, že na ranč dopadnou morové rány-,,hněv nebes a odplata pekelná ''-to byla slova, se kterými padla zpět na postel a zemřela.
Toto prokletí Coronella tak vyděsilo, že aby se ho zbavil, postoupil všechna vlastnická práva svému právníkovi. Ten nedbal na takové věci, jakými jsou prokletí frustrovaných starých ženských. Místo toho okamžitě prodal vodní práva na celém pozemku za směšnou cenu osmi tisíc dolarů. Když oslavoval prodej, byl zabit v opilecké rvačce.
Ranč Feliz se potom stal majetkem zámožného Leona Baldwina. Ten však zbankrotoval poté, co mu veškerou úrodu zničil požár a početná stádia dobytka zdecimovala choroba. Baldwin se ocitl na mizině. Hněv nebes, který na ranč přivolávala donna Petronilla, se stal skutečnosti v roce 1884. Obrovská průtrž mračen vyústila v bouřlivé záplavy v údolí řeky Los Angeles a všechny budovy ranče Feliz byly totálně zpustošeny.
Většina ranče se později stala součástí dnešního Griffithova parku, ale smůla ho pronásledovat nepřestala. Tak 3. října 1933, když zde probíhal vládní program obnovy a rekonstrukce parku, rozšířil se v buši rozsáhlý požár a dvacet sedm pracovníků tam přišlo o život.
Od té doby již žádná tragédie toto místo nepostihla. Snad se již prokletí donny Petronillo naplnilo dostatečně.

  • Autor: Frank Edwards
  • Název knihy: Frank Edwards Záhadný svět – Největší záhady světa.
  • Rok vydání: 1994
  • Číslo vydání: první
  • Nakladatelství: Dialog
  • Počet stran: 200
  • Redakce: Oldřich Škrbel a Roman Karpaš.zpět na hlavní přehled záhad světakartářka Sandra

Výklad karet - Sandra

MLM lidé.cz - databáze kontaktů na lidi, kteří se zajímají o MLM

Tarot zdarma


Výklad karet - SandraWebZdarma.cz