Výklad karet


Výklad karet - Sandra


Obchodní podmínky

- - - - -


copyright © 2007- 2024
Websluzby.eu

Animální magnetismus

Až do své smrti v roce 1815 používal Franz Anton Mesmer, rakouský lékař, k diagnostickým i léčebným účelům sílu mysli nazývanou animální magnetismus. Až později začala být jeho metoda známá jako ,,mesmerismus'' a nyní je uznávána jako spřízněná s hypnózou.
Až do osmdesátých let 19. století, kdy americká a britská Společnost pro psychický výzkum začaly tento fenomén zkoumat, nebyla provedena žádná podrobná analýza této metody a jejích výsledků. Zůstaly nám tedy pouze vlastní poznámky doktora Mesmera a několik zpráv od jeho pacientů a dalších lidí, kterých se to týkalo.

Průběh magnetizování

Na jedné straně Operatér <-----> Na druhé straně Médium

Trans, který je považován za quasi – elektrické magnetické fluidum z mysli operatéra, byl navozen vybraným částem nervového systému média operatérovou vůlí.

Aby navodil trans, používal operatér různých metod, jako je pevný, monotónní a spíše uspávající hlas, který dával jasné a jednoduché příkazy, od ,,spi'' po pozdější ,,probuď se''. Někdy dostal pacient pokyn dívat se do světla nebo na houpající se předmět. V podstatě dostačovaly hlasové příkazy, jelikož média se upřeně dívala do Mesmerových ,,hypnotických'' očí. Později hodně pracoval s ženami, které byly známé jako psychická média. Při této práci byl operatér považován za aktivátora, anebo za mužské médium, a ženské médium bylo nositelem sdělení.

Magnetické fluidum

Mesmerův popis přenosu potentního fluida od operatéra k pacientovi má blízkou obdobu v sexuálním svedení a oplodnění, jelikož mužská síla a potence byly vždy spojovány se spermatem.

Síla hypnózy

Kdyby byl mesmerismus skutečně pouze hypnotickou praxí, čemuž by odpovídal jím používaný postup, člověk by nemohl být hypnotizován, pokud by nechtěl. V praxi může být ve většině případů jistého stupně hypnózy dosaženo, i když hypnotizovaného nemůžeme přimět, aby se choval způsobem, který by se příčil jeho nevědomé mysli. Ačkoliv se to Mesmerovi přihodilo, nezdá se, že by považoval vědomou spolupráci za nutný předpoklad úspěchu svých snah.

Zkušenosti ženských médií

Média byla stimulována animálním Mesmerovým magnetismem, nikdy však nebyla manipulována, aby předváděla nějaké triky. Tyto ženy měly jasnovidecké vize, to znamená, že ,,viděly'' nemoci v jiných lidech a objevovaly předměty ztracené či ukryté v krabicích. Tvrdily, že poznají chuť čehokoliv, co Mesmer snědl, že cítí věci, které cítí on, například píchnutí špendlíkem, a že mohou číst jeho myšlenky. Také se říkalo, že byly v kontaktu s anděly a se zemřelými.

Co je to médium?

Obecně je médium, mužské nebo ženské, osoba která je schopná stát se kanálem pro příjem informací, poselství a dalších projevů, o kterých se říká, že pocházejí od jiných lidí nebo duchů. Bezděčná média jsou předurčení lidé, kteří objeví své schopnosti, dobrovolná média jsou normálně trénovaní lidé, kteří se rozhodnou projít velkými mentálními převraty, aby získali schopnosti média. Jestliže jste přirozené médium, všechno, co budete potřebovat, abyste rozvinuli své schopnosti, je pomoc zkušeného média. Jestliže nejste přirozené médium, a přesto se do toho chcete dát, je nezbytná podpora zkušeného bezděčného média. Mentální chaos může vést k velké moudrosti, ale také k trvalé neuróze, ne-li šílenství.


Některé typy médií:

 • Bezděčná média:
  • Léčitelé
   Léčitelé používají přirozených léčivých schopností svých rukou. Léčba se provádí dotekem.
  • Jasnovidci
   Jasnovidci přirozeně vidí nebo slyší, mimosmyslově, věci, které existují v přítomnosti a které nemohou být vnímány normálním způsobem.
  • Proroci
   Proroci přirozeně vidí nebo slyší, mimosmyslově, věci, které se odehrají v budoucnosti.
 • Dobrovolná média:
  • Čarodějové
   Čarodějové se učí od jiných čarodějů, jak provádět čáry a podávat lektvary, aby ovládli zlé duchy.
  • Šamani
   Šamani se učí léčit a předcházet nemoci ducha i těla. Schopnost je důsledkem mentálního převratu.
  • Vizionáři
   Vizionáři se učí od jiných a z vlastní zkušenosti předpovídat okamžitě a budoucí události.

Jak je vyjádřeno sdělení média?

Médium je kanálem pro příjem sdělení, které může být vyjádřeno normálními prostředky: řečí, kreslením, pohybem nebo psaním. Někdy na sebe sdělení bere podobu bouchání, klepání nebo pohybování předměty: energie přitom pochází od média.

Čí mysl je ovládána?

Používal Mesmer svou mysl, aby ovládl pacienty, anebo oni používali svou mysl, aby odhalili nebo ovládli své vlastní nemoci? Tato otázka je ještě přiléhavější, co se týče magnetizování médií, jelikož pravé médium nepotřebuje stimulaci od operatéra.

Animální magnetismus je termín, dnes používaný k popisu okamžité a silné přitažlivosti, která je obvykle sexuální. Žádný z těch, co se někdy dostali pod její vliv, nemůže popřít její existenci. Co tedy dělal Mesmer? Používal hypnózu, sexuální svádění, anebo jeho mysl skutečně ovládala média? Konečně, nesmíme zapomínat na moc média. Byla jeho ženská média povolná síle jeho mysli, anebo aktivně spolupracovala? Používala také ona animální magnetismus a byl Mesmer sám pod vlivem jejich myslí?


  kartářka SandraVýklad karet - Sandra

Zobrazit detail: Náplň do tiskárny HP-301XL - black (renovovaná)

Náplň do tiskárny HP-301XL - black (renovovaná)

za

339 KčVýklad karet - SandraWebZdarma.cz