Výklad karet - SandraObchodní podmínky

- - - - -


copyright © 2007- 2024
Websluzby.eu

Výpočet biorytmu

Jak používat své biorytmy.

  Vytváření a výdej energie živými věcmi je fundamentální pro biologickou teorii. Na počátku tohoto století byly pozorovány tři lidské energetické cykly trvající 23, 28 a 33 dnů. Byly pojmenovány fyzický, emocionální a intelektuální cyklus a společně jsou známy pod pojmem biorytmy. Biorytmický cyklus může být znázorněn graficky jako vlnovka, takzvaná sinusoida. Vlnovka, jejíž počátek je na základní čáře, představuje energii použitelnou pro fyzickou, emocionální nebo intelektuální činnost. V první fázi cyklu dorůstá použitelná energie vrcholu: pak klesá pod základní čáru do nejnižšího bodu. Když je energie doplněna, stoupá opět k základní čáře a uzavírá cyklus.

Pozitivní a negativní fáze.

  Pozitivní fáze nastupuje, když je cyklus nad základní čarou: je příznivá pro inspiraci a aktivity vyžadující velkou energii. K negativní energetické fázi dochází, když je cyklus pod základní čarou: toto období je příznivé pro pomalejší a spíše pedantické činnosti. Biorytmy neurčují, co se stane, pouze naznačují vaše pravděpodobné dispozice a mohou být užitečné při plánování.

Kritické dny.

Dochází k nim, když vlnovka kříží základní čáru v jakémkoliv směru: říká se, že v kritický den jsme nejzranitelnější.


1 - Fyzický cyklus.

 • Délka dvacet tři dny.
 • Den vrcholu šestý.
 • Den nejnižšího bodu sedmnáctý.
 • Kritické dny jedenáctý, dvacátý třetí.
 • Působí na celou řadu fyzických faktorů, jako je tělesná kondice, koordinace, rychlost, přizpůsobivost, odolnost vůči nemoci, hojení a všechny základní funkce těla.

Výpočet biorytmu

2 – Emocionální cyklus.

 • Délka dvacet osm dnů.
 • Den vrcholu sedmý.
 • Den nejnižšího bodu dvacátý osmý.
 • Ovlivňuje emocionální faktory, jako vnímání, postoje, předsudky, citlivost, nálady a obecně duševní zdraví.

Výpočet biorytmu

3 – Intelektuální cyklus.

 • Délka třicet tři dny.
 • Den vrcholu osmý.
 • Den nejnižšího bodu dvacátý čtvrtý.
 • Kritické dny šestnáctý, třicátý třetí.
 • Ovlivňuje intelektuální schopnosti, jako paměť, bdělost, učení, vytváření názorů a analytické funkce mysli.

Výpočet biorytmu

  Předpokládá se, že všechny tři cykly začínají společně v tomtéž bodě na základní čáře v den narození. Protože mají různou délku, teprve po 58,6 roku všechny tři cykly opět vycházejí společně z toho stejného bodu na základní čáře. Nicméně jednou za rok všechny tři cykly kříží základní čáru v jednom bodě. Říká se tomu trojnásobně kritický den, a v tento den bychom si měli dávat obzvlášť pozor. Jindy mohou základní čáru křižovat kterékoliv dva ze tří cyklů, a způsobit dvojnásobně kritický den.

Jak si vypočítat biorytmy pro dnešní den.

 1. vypočítejte si, kolik dnů uplynulo od vašeho narození. Den vašeho narození se počítá za jeden den. Přidejte jeden den za každý přestupný rok. (Vydělte váš věk čtyřmi, abyste zjistili počet přestupných let.)
 2. Vydělte získaný počet dnů, číslem 23. Ve zbytku tohoto dělení je obsažen počet dnů posledního fyzického cyklu, ve kterém se nacházíte.
 3. Vydělte počet dnů číslem 28. Tento zbytek je počtem dnů posledního emocionálního cyklu, ve kterém se nacházíte.
 4. Vydělte počet dnů číslem 33. Tento zbytek je počtem dnů posledního intelektuálního cyklu, ve kterém se nacházíte.

  Při výpočtu vám s největší pravděpodobností vyjde dlouhý desetinný zbytek. Ten pak vynásobte dělitelem a zaokrouhlete na nejbližší vyšší celé číslo. Tato metoda může být použita pro jakékoliv datum a můžete ji použít pro získání výchozího bodu pro grafické znázornění vašich biorytmů. Abyste tak moli učinit, prostudujte si tři cykly (výše) a u každého si označte dnešní pozici. Pak seřaďte všechny tři cykly tak, aby značky, které jste udělali, ležely všechny v novém grafu s dnešním datem (ukázka níže).

Vysvětlivky: čísla – 10, 16, 20, 24 jsou dny v měsíci. Po levé straně – F: Fyzický cyklus, I: Intelektuální cyklus, E: Emocionální cyklus.


Výpočet biorytmu


Výklad karet - Sandra

Zobrazit detail: Kompatibilní toner Canon CRG-716M - magenta

Kompatibilní toner Canon CRG-716M - magenta

za

564 Kč
Tarot zdarma


Výklad karet - SandraWebZdarma.cz