Výklad karet


Výklad karet - Sandra


Obchodní podmínky

- - - - -


copyright © 2007- 2024
Websluzby.eu

Vůle k moci

Síla mysli může být interpretována a používána mnoha různými způsoby. V průběhu dějin se našlo mnoho lidí, kteří věřili, že mysl je entitou, která může být oddělena od zbytku těla a stát se viditelným tělesným duchem, neviditelným pozorovatelem, nebo jednoduše sílou se schopnostmi nezávislými na těle. Ke zmatení dochází, vezmeme-li v úvahu takové víry, jakou jsou reinkarnace nebo život po smrti. Neméně matoucí jsou názory zastávané filozofy, psychology a moderními biofyziky. Je mysl neoddělitelná od těla? Může být mysl používána, zatímco tělo odpočívá, nebo dokonce spí? Je mozek domovem mysli, anebo dokonce myslí samou? Možná je mysl nejlépe definována tím, co můžeme dosáhnout prostřednictvím síly naší mysli. Kdykoliv něco učiníme z vlastní vůle, používáme prý sílu vůle. A co je to síla vůle? Zahrnuje síla vůle odhodlání, koncentraci, důvěru, víru v sebe sama, jasný cíl, charisma, dobré načasování, flexibilní myšlení, nasměrování a znalost psychologie? Kde nalezneme vůli? Jestli je síla vůle funkcí mysli, může být také popsána jako funkce ,,psýché'' což je pouze další slovo označující mysl. Mít vůli použít svou mysl znamená, že jste si vědomi použití síly vůle. Tato rubrika představuje některé příklady, kdy je síla použita vědomě. Důraz je kladen na pozitivnější použití síly vůle. Je potřeba připomenout, že stejně jako všechny lidské schopnosti i schopnosti mysli mohou být použity k pozitivním i negativním účelům. Až budete zvažovat příklady vůle k moci v této části, použijte svou moudrost k poznání své vlastní zranitelnosti. Jestliže se chceme léčit a zabránit prokletí, musíme znát nějaký způsob, jak otevřít sami sebe silám pozitivní energie a jak se zároveň bránit silám negativním. Metodu, jak toho dosáhnout, může být například takzvaná ,,aurická bublina''.

Příklady použití síly vůle - vědomě.

  1. Párové bruslení: vyžaduje od obou bruslařů použití síly mysli k dosažení koordinace a spolupráce.
  2. Dvoření: vyžaduje od obou partnerů zapojení síly mysli k dosažení vzájemně souhlasného porozumění.
  3. Hry: ve dvojici procvičují sílu mysli obou partnerů za účelem ovlivnit a dominovat.
  4. Ozbrojený boj: muže proti muži, může skončit smrtí, každý s účastníků musí tedy uplatnit maximum síly své mysli.
  5. Davy: produkují kolektivní sílu mysli, která ovlivňuje každého účastníka masovou hysterií.
  6. Společnost: může mít vládnoucí silnou mysl, jak předvedl spisovatel George Orwell v románu 1984.

  kartářka SandraVýklad karet - Sandra

Zobrazit detail: Inkoust do tiskárny Canon PG-545 black (100ml)

Inkoust do tiskárny Canon PG-545 black (100ml)

za

180 KčVýklad karet - SandraWebZdarma.cz