Výklad karet - SandraObchodní podmínky

- - - - -


copyright © 2007- 2024
Websluzby.eu

Výklad karet - obchodní podmínky
Aktuální platné znění obchodních podmínek: Obchodní podmínky.
Tyto obchodní podmínky se vztahují na výklad karet, který nabízí Jiřina Koukalová, bytem Sportovní 161, Úvaly 250 82, IČO: 75213729 (dále jen ,,kartářka,, Sandra). Zasláním objednávky zákazník vyjadřuje s těmito podmínkami souhlas.


- Služby mohou využívat pouze osoby starší 18 let.
- Na výklad karet se lze objednat telefonicky nebo e-mailem.
-Pokud bude zákazník objednán jinak, než na e-mailu, bude požádán o sdělení emailu, na který mu bude zaslána potvrzovací zpráva o objednání termínu. Tedy dokončení objednávky a potvrzení objednávky je možné jen na e-mailu.
- Komunikace při výkladu je písemnou formou. Aktuální cena výkladu je uvedena na webových stránkách: www.vyklad-karet.euweb.cz V rubrice ceník.
- Služba se hradí bezhotovostně na účet, nebo složenkou typu A na účet. Tedy jen bezhotovostní platby.
- Kartářka se zavazuje, že se zákazníkům (výkladu) bude věnovat v den a čas objednaného termínu.
- Dále se zavazuje, že bude probíhat vzájemná komunikace formou e-mailu. Pokud to předem nebylo dohodnuto jinak. Po domluvě lze využít například skype, Hangoust.
- Dále se zavazuje, že výklady ani nepředá ani nebude probírat s třetími osobami. Zavazuje se, že zjištěné informace, zůstanou jen mezi kartářkou a zákazníkem.

Stav objednávky:

- Při zájmu o volné termíny, budou zákazníkovi nabídnuty nejbližší možné termíny po upřesnění délky výkladu.
- Po objednání termínu, bude potvrzeno objednání a zaslány informace k platbě.
- Po přijetí platby, kartářka zašle potvrzení přijetí platby zákazníkovi a potvrdí termín výkladu.

Závaznost objednávek:

- Každá objednávka, která je potvrzena a zaslány informace k platbě se považuje za závaznou.
- Zrušení objednávky je možné nejpozději 3 pracovní dny před dohodnutým termínem.
- Zrušení objednávky je možné jen písemně a to na email: info.sandra.com@gmail.com
- Zákazník má právo na přeobjednání, pokud zjistí okolnosti, díky kterým nemůže být v objednaný termín při výkladu. Přeobjednání na jiný termín, je možné pouze na emailu: info.sandra.com@gmail.com.
- Pokud nastanou skutečnosti, díky kterým se při výkladu přeruší internetové spojení, ihned jak bude možné spojení (ať už ze strany zákazníka, nebo kartářky) , bude zákazníkovi navrhnut další možný nejbližší termín a to v délce času, který nestihl díky těmto skutečnostem využít pro výklad.
- Kartářka si vyhrazuje právo přesunout termín plánového výkladu v případě, že dojde k události, která jeho konání výkladu znemožní (nemoc, přerušení dodávky elektrického proudu, výpadek internetu nebo vyšší zásah moci). V takovém případě budou zákazníci informováni ihned, jak to bude možné a bude jim nabídnut nový náhradní termín.

Možnosti výkladu:

- Při výkladu není možné se ptát na soukromé věci cizích osob.
- Není to možné ani po sdělení, že Vám to daná osoba povolila, na výklad se musí osoba objednat sama, není možno sdělovat soukromí cizích osob.
- Není možnost se ptát na soukromé věci ani rodinných příslušníků, nebo dětí pokud dosáhli věku 18 let.
- Je možnost se ptát na jiné osoby pouze ve spojitosti s Vámi (objednaným zákazníkem).

Ochrana osobních údajů:

- Osobní údaje zákazníků, jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Veškeré údaje získané od kupujících jsou použity výhradně pro vnitřní potřebu obchodního vztahu a nejsou poskytovány třetím osobám.

Nárok na vrácení peněz:

- Výklad je možné zrušit nejpozději 3 pracovní dny před dohodnutým termínem. Při zrušení výkladu nejpozději 3 pracovní dny před dohodnutým termínem, bude vrácena celá zaslaná finanční částka.
- Vrácení finanční částky je možné na bankovní účet.
- Po využití služeb není možnost vrácení finanční částky.
- Pokud dojde ze strany zákazníka ke zrušení 2 pracovní dny a méně před dohodnutým termínem, souhlasí zákazník s tím, že v případě dalšího objednání nejdříve výklad uhradí, až poté mu bude nabídnut volný termín pro výklad. Neboť zákazník nevykompenzuje finanční ztrátu kartářce, která již nestihne daný termín (který byl blokován) nabídnout jinému zájemci.
- Pokud platba za dohodnutý výklad nedorazí včas do začátku výkladu, nelze výklad provést a je nutné se domluvit na novém termínu (přeobjednat se). - Zákazník, který si objedná závazně výklad a poté nezaplatí, ani výklad nezruší nejpozději 3 pracovní dny před termínem, nemusí mít už možnost být znovu či opakovaně objednáván a služby kartářky využívat.
Od roku 2009 mám ceník stále stejný. Snažím se vyvarovat zdražování výkladu, aby byl můj výklad dostupný i pro lidi, kteří nemají dobré finanční zázemí. Bohužel se mi ale občas stává, že ne každý dodrží termíny (nezaplatí a zapomene zrušit výklad). Tímto tedy vznikají i povinnosti a podmínky, v podobě ,,zákazu“ využívání služeb, které se ,,dotknou" jen nezodpovědných zákazníků.


Kategorie:

- Služba je kategorizována jako zábava, provozuje se na základě dobrovolnosti zákazníka.Tyto obchodní podmínky jsou platné od 04.05. 2009


kartářka Sandra


Výklad karet - Sandra

Zobrazit detail: Náplň do tiskárny HP-301XL - black (renovovaná)

Náplň do tiskárny HP-301XL - black (renovovaná)

za

339 Kč

Tarot zdarma


Výklad karet - SandraWebZdarma.cz