Výklad karet - SandraObchodní podmínky

- - - - -


copyright © 2007- 2024
Websluzby.eu

Největší záhady světa - Žil ten hoch již před tím?


Pramodh Sharma se narodil dne 14. března 1944 v Bisauli v oblasti Budaun v Indii jako druhý syn profesora Bankey Lal Sharmy, učitele na Intermediate College.
O chlapci se začalo povídat, že je podivně jiný než ostatní, když ve třech letech sdělil svým překvapeným rodičům, že se rozhodl nepoužívat již jméno, které mu přiřkli, a chce se nazývat nadále svým ,,pravým'' jménem, který prý zní Parmanand.
Tohle byl jen počátek jeho pozoruhodného příběhu. Chlapec začal dlouze rozprávět o Moradabadu, městě které nikdy neviděl. Jeho rodiče samozřejmě slyšeli o dětech, které se chovaly, jako by již jednou žily, včetně dobře zdokumentovaného a detailně prozkoumávaného příběhu Shanti Devi, která stále žije a pracuje v New Delhi (1963) poté, co zjistila, že její pokus navázat na svou předchozí existenci v Muttra vyústil jenom ve zmatek a trápení všech zúčastněných osob. Jenže doslechnout se o takových případech je jedna věc. Zjistit, že se taková věc přihodila ve vaší vlastní rodině, je věc zcela jiná a nekonečně problematičtější.
Sharmův potomek nepřetržitě mluvil o Moradabadu a stále ho srovnával se svým nynějším bydlištěm. Naléhal na profesora, aby ho vzal do jeho ,,předchozího'' domova, a sliboval mu, že mu ukáže výtečné pekařství, které kdysi vlastnil a kde se dají koupit strašně dobré věci, mnohem lepší než kdekoli v Bisauli. Rozrušení rodiče takové návrhy samozřejmě odmítali, protože v Indii se věří, že ,, reinkarnované '' osoby, které si pamatují svou minulost, žijí jen krátce.
Zlom nastal jednoho dne, kdy se Parmanand vrátil domů pozdě a na dotaz svého otce odpověděl, že se právě vrátil ze Sharanpuru. A dodal: ,, Měl jsem mokré břicho a umřel jsem. A teď jsem přišel do Bisauli.'' Později chlapec tvrdil, že kdysi vlastnil obchod v Moradabadu a že měl čtyři syny a dceru. On sám se jmenoval Mohan, říkal, a měl tři bratry. Tvrdil, že jeho velká tlustá manželka stále žije v Moradabadu ? a naléhal na profesora Sharmu, aby ho vzal do tohoto města, kde by mu mohl dokázat, že vše, co říká, je pravda.
A tak se 15. srpna 1949 profesor Sharma se svým synem Pramodhem (který si sám říkal Parmanand) a několika dalšími příbuznými vydali vlakem do Moradabadu. Profesor dospěl k názoru, že je nejvyšší čas syna vyzkoušet a zjistit, je -li opravdu schopen identifikovat alespoň některé osoby a místa, o kterých tvrdil, že je tak dobře zná.
Chlapec vyšel ze zkoušky vítězně. Ačkoli v Moradabadu nikdy nebyl (od té doby, co se narodil v Bisauli), dovedl svého otce a ostatní bez váhání do obchodu, který řídili Mohanovi bratři. Potom je vzal do sodovkárny, kterou zesnulý Parmanand řídil, a vysvětlil jim do detailů, jak celé zařízení pracuje a jak bylo vyrobeno. Na pětiletého chlapce to byl poměrně náročný výkon!
Jelikož chlapec jménem Pramodh Sharma z Bisauli tvrdil, že býval mužem jménem Parmanand který žil a zemřel a vychovával své děti v Moradabadu, bylo jen přirozené, že po něm chtěli, aby ? je-li toho schopen ? identifikoval členy své údajné rodiny.
Paramodh správně poznal a pojmenoval manželku, dceru i syny nebožtíka Parmananada. Mluvil s nimi o soukromých věcech, o kterých nikdo mimo rodiny nemohl vědět, a na jejich otázky odpovídal správně a bez váhání. Mimo jiné prošel domem, kde Parmanand žil a zemřel, a poukázal na změny, které zde nastaly od jeho smrti, včetně přestavby dvou místností.
Když nadešel čas, aby se s otcem a ostatními příbuznými vrátil do Bisauli, přimknul se chlapec kde členům rodiny, do které -jak tvrdil- kdysi patřil. Museli ho odvést násilím a zanechali tak celou rodinu v slzách-zmatenou, ale věřící, že otec, který zemřel, se k nim vrátil v osobě tohoto zvláštního dítěte. Pramodh Sharma je živ a zdráv (1963). Žije se svými rodiči v Bisauli a snaží se zapomenout na podivné okolnosti, které ho svazují s jinou existencí jako jiného člověka v jiném městě. Snad si vzpomenete, že malý Pramodh kdysi řekl svým zmateným rodičům: ,,Když jsem byl Parmanand, měl jsem mokré břicho a umřel jsem.''
Vyšetřováním se zjistilo, že Parmanand byl hospitalizován s neurčitou břišní chorobou a krátce před smrtí podstoupil horkou koupel.
Parmanand Mohan zemřel 9. května 1943 ve věku třiceti devíti let v Moradabadu.
Pramodh Sharma se narodil 15, března 1944 v Bisauli.
Za přítomnosti mnoha věrohodných svědků prokázal 15. srpna 1949 malý Pramodh naprosto nezvratně a neoddiskutovatelně, že získal paměť zesnulého Parmananda ? že se jejich životy propletly kdesi na tajemné cestě mezi zrozením a smrtí. Odhalil nám tak další nevysvětlitelné tajemství.
Výsledky jsou jasné a srozumitelné ? jen ten proces přesahuje naše chápání.

  • Autor: Frank Edwards
  • Název knihy: Frank Edwards Záhadný svět – Největší záhady světa.
  • Rok vydání: 1994
  • Číslo vydání: první
  • Nakladatelství: Dialog
  • Počet stran: 200
  • Redakce: Oldřich Škrbel a Roman Karpaš.zpět na hlavní přehled záhad světakartářka Sandra

Výklad karet - Sandra

MLM lidé.cz - databáze kontaktů na lidi, kteří se zajímají o MLM

Tarot zdarma


Výklad karet - SandraWebZdarma.cz